Iodica
Cena
Język
  • Polski
  • English
  • Russian
Waluta

Zwroty i reklamacje

Reklamacje dotyczące usług składać można drogą elektroniczną (Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy reklamacja@iodica.pl,  lub pisemnie na adres Sprzedającego.

Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

Szczegółowe informacje dostepne w Regulaminie.